Giới thiệu về công ty Thành Đạt
Ngày cập nhật 08/09/2020

Công ty thương mại cổ phần dịch vụ Thành Đạt được thành lập ngày…tháng…năm…, là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, mua bán, cho thuê và sửa chữa các thiết bị văn phòng như: máy photocopy, máy in, máy scan, máy chiếu,… (Ông Đinh Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT) (Ông…

Camera thông minh

Xem thêm
Giới thiệu về công ty Thành Đạt
Ngày cập nhật 08/09/2020

Công ty thương mại cổ phần dịch vụ Thành Đạt được thành lập ngày…tháng…năm…, là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, mua bán, cho thuê và sửa chữa các thiết bị văn phòng như: máy photocopy, máy in, máy scan, máy chiếu,… (Ông Đinh Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT) (Ông…